Bilişsel davranışçı terapi  nedir?

özet

Günümüzde en yaygın kullanılan psikoterapi çeşitlerinden olup,  kısa müddetli ve sorun odaklı bir metottur. 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından geliştirilen, Bilişsel Terapi, niyetin ruhsal  bozukluklarda ne biçimde tesirli olduğunu açıklamaya çalışmıştır.  Beck, bu manada,  duygusal bozukluklarda bilişsel ve davranışçı müdahalelerin teori ve tekniklerini geliştiren birinci kişidir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Günümüzde en yaygın kullanılan psikoterapi tiplerinden olup, kısa müddetli ve sorun odaklı bir metottur. 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından geliştirilen, Bilişsel Terapi, niyetin ruhsal bozukluklarda ne biçimde tesirli olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Beck, bu manada, duygusal bozukluklarda bilişsel ve davranışçı müdahalelerin teori ve prosedürlerini geliştiren birinci kişidir.

Bilişsel davranışçı terapi kişinin fikir yapısında, algısında, olayları yorumlayış biçiminde, duygusal yansılarını ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Bu sebeple, terapideki emel, kişinin olumsuz ve fonksiyonel olmayan niyetlerini yine şekillendirerek, yerine gerçekçi ve olumlu fikir biçimleri koymaktır. Bu formda kişinin his ve davranışlarının değişmesi sağlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

BDT iki temel unsura dayanır:

1) Bilişlerimiz, his ve davranışlarımız üzerinde tesirlidir.

2) Davranışlarımız, fikir formumuzu ve hislerimizi tesirler.

Bu yüzden, Bdt, bireylerin olayları algılama, yorumlama ve mana yükleme biçimleriyle ilgilenerek, yanlış algıları, yanlış yorumlamaları, fonksiyonel olmayan otomatik niyetleri değiştirmeye odaklanır.

Birey içsel süreçlerinin bir kısmını farkında olmasa bile, terapi takviyesi ile oluşan şuurlu uğraşla, bunların bir kısmına ulaşabilir, farkına varabilir.

Örneğin, Kişi, sınavdayken, “ Kusur yapmamalıyım, şayet kusur yaparsam, bunun sonucu çok makûs olur” biçiminde bir fikre sahip olarak, korku ve ıstırap hissetmeye başlar, oluşan hissin sonucunda ise, soruları çok dikkatli okuyamadan cevaplayarak, performansını kaliteli biçimde sergileyemez.

Bdt bu noktada, kişinin sahip olduğu otomatik kanılar , orta inançlar, kurallar, temel inançlar üzerinde çalışarak, bilişsel tekrar yapılandırma ile, bireyi sağlıklı fikir yapısına sevk etmeye çalışır.

-Otomatik Niyetler: Aklımıza bizatihi gelen, , sıklıkla fark edilmeyen, genelde yalnızca eşlik eden hissin fark edildiği kanılardır. Örneğin “ İmtihanda kusur yapmamalıyım” niyeti aklımızdan çok süratli geçerken, biz telaş ve üzüntüyü daha net ve ağır halde hissederiz. Bu yüzden, otomatik kanılar çoklukla, bireye acı veren duygusal reaksiyonlara ve fonksiyonel olmayan davranışlara yol açmaktadırlar. Otomatik niyetle alakalı en değerli ipucu, ağır his hissettiğimiz anlarda ortaya çıkmasıdır.

-Ara İnançlar ve Kurallar: Yaşantı ve müşahede ile edinilen bilgiler, kişi tarafından lisana getirilmese bile, bunlara inandığı için, farkında olmadan bu inanç ve kurallara nazaran hareket eder. Örneğin, hayatı boyunca yaşadıklarından, “Eğer başarısız olursam, beşerler beni sevmez” formunda bir orta inanca sahip olduysa, başarılı olmak için üzerinden fazlaca baskı hissedecektir. Tıpkı formda şayet “ İnsanlardan yardım istemek bir güçsüzlük ifadesidir” formunda bir kurala inanıyorsa, çoklukla işlerini yardım almadan, tek başına yapmaya çalışacaktır.

-Temel İnançlar: Bireylerde olumlu ya da olumsuz temel inanç biçiminde 2 cinste görülen, geçmiş tecrübeler sonucunda oluşmuş olan, genel olarak çaresizlik, değersizlik, sevilmeme halinde 3 ana başlıkta toplanan inanç sistemleridir.

Örneğin, Kişi, “ Bu ödevi yetiştiremeyeceğim” otomatik fikri ile yola çıkarak, “ Ödevimi yetiştiremezsem, düzgün bir öğrenci değilim” orta inancına sahip olup, sonunda da “ Demekki ben Başarısızım” temel inancına ulaşabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Emelleri Nelerdir?

Terapinin gayesi, kişinin elindeki bilgileri yanlış yorumlama yanlışlarını düzeltmek, kişiyi fonksiyonel olmayan his ve davranışlara iten varsayımların değiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Öncelikle otomatik fikirler, orta ve temel inançlar ortaya çıkarılır, değiştirilir, kişinin kaçınma örüntüleri tespit edilerek, kişinin ömür uzunluğu kendi kendisine yardımcı olmasını sağlayacak olan Bdt hünerlerinin kazanılması için çalışır. Böylelikle bireyin farkındalığı arttırılarak, alışmış olduğu kanılardan farklı alternatif niyet üsluplarını da keşfetmesi sağlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne kadar Sürer?

Seanslar ekseriyetle 45 dk sürmekte olup, danışanın şimdiki vakit problemlerine odaklı olsa da, erken çocukluk periyodu, varsa travmaları, aile irtibatları, iş hayatı ve toplumsal etkileşimleri de göz önünde bulundurulacağından, bireyden şahsa nazaran değişmekle birlikte, ortalama 10 seans müddetince tesirli bir ilerleme sağlanabilecektir.

Etkili Bir Yol mi?

Bilişsel ve davranışçı prosedürleri öğrenen şahıslar, bilişsel yanlışlarını da belirlediklerinden, terapi sonlandıktan sonra da gerilimli durumlarda olumsuz kanılardan kaçınarak, problemlerinin gelecekteki tekrarlarını önleyebilirler. Bilişsel Davranışcı Terapi ile ilgili yapılan çalışmalarda, bu yolun birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde tek başına tesirli olduğu, birebir vakitte bir çok psikiyatrik rahatsızlıkta da ömür kalitesinin arttırmak maksadıyla ilaç tedavisine eklendiği belirtilmektedir.

Bilişsel Davranışcı Terapi Hangi Hastalıklarda Tesirlidir?

 • Anksiyete bozuklukları
 • Panik Atak
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Tik Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Obezite
 • Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Aile terapileri
 • Alkol-Madde bağımlılığı
 • Sigara bağımlılığı
 • Uyku bozuklukları
 • Öfke Denetim Bozukluğu

Okb’de Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Okb, Takıntıların (obsesyonların) bireylerde tasaya neden olan yineleyici fikirler halinde , zorlantıların (kompulsiyonların) ise, takıntısına reaksiyon olarak, uyulması gereken kurallar biçiminde ortaya çıktığıu bir rahatsızlıktır. Obsesyon tipleri: Saldırganlık, bulaşma, kuşku, cinsel, dinî hususlarda olabilirken, Kompulsiyon tiplerine, paklık, denetim etme, düzenleme, tekrarlama kompulsiyonları örnek olarak verilebilir.

Bilişsel davranışçı kurama nazaran ise OKB, sonuçların pekişmesi sonucu öğrenilen davranıştır. OKB hastalarının bilişsel terapisi, kanıların kendilerini değil hastaların obsesif niyetleri hakkındaki inançlarını gayeler.

OKB tedavisini üç kısma ayırmışlardır. Bu üç kısım ise şu haldedir;

• Ruhsal eğitim, anksiyete yönetme eğitimi ve bilişsel terapi

• Maruz bırakma ve reaksiyon önleme

• Nüksü tedbire ve davranışsal ödül programı

Depresyon Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavi Edilebilir mi?

 • Davranışsal Teknikler:

Ağır depresyon yaşayan bireylerde, terapinin başlangıcında, davranışsal tekniklerin kullanılması değerlidir. Zira, aktivite seviyesindeki azalma, yetersizlik duygusu, cesaretsizlik, tatminde ve kendine hürmette azalma noktalarındaki depresif döngüyü kırmak için, arttırılan aktiviteler, sonuca ulaşmak için tek başına kâfi olmasa da, bilişsel değişimi etkileyen bir araçtır. Bu müdahaleler, kişinin olumsuz beklentilerinin düzeltilmesine ve karamsar bakış açısının, hayatına devam edememesine olan katkısını görebilmesine dayanak olmaktadır.

 • Bilişsel Teknikler:

Bilişsel tekniklerde terapist ve danışan sorunlara sebep olan dünyanın yanlış ve uygunsuz yorumlanması formundaki inançları ortaya çıkartmada ve ortadan kaldırma emeliyle birlikte çalışırlar.

Terapist, yeni öğrenmelerin sağlanması için dikkatle düzenlenmiş bir seri soru sorar. Terapistin soru sormasının gayeleri çoklukla şunlardır:

a- Sorunu açıklamak ya da tanımlamak

b- Kanıları, imajları ve varsayımları tanımlamaya yardımcı olmak

c- Hasta için olayların manasını incelemek

d- Uyumsuz kanılar ve davranışların sonuçlarını kıymetlendirmek.

Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Anksiyete bozuklukları, ortak temaları paylaşan, bireylerin anksiyete spektrumu olarak isimlendirilen, bir dizi alakalı bozukluğunu kapsamaktadır.

-Anksiyetenin Hedefi Nedir?

• Güvenlik

• Hayatta Kalma

• Huzur ve sakinlik

• Haz (acıdan kaçınma)

- Anksiyete Çeşitleri Nelerdir?

• Yaygın anksiyete bozukluğu

• Agorafobi ve panik

• Kolay fobi • Toplumsal Anksiyete

• Sıhhat Anksiyetesi (Hastalık Hastalığı)

• Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu

• Akut Gerilim Bozukluğu

• Obsesif Kompulsif bozukluk

-Anksiyetedeki Ruhsal Belirtiler Nelerdir?

• Dehşet hissi

• Odaklanma güçlüğü

• Uyku sıkıntıları

 • Uykusuzluk

• Libidoda azalma

• “Boğazı düğümlenmek”

• Mide kasılması

• Hafıza kaybı

-Anksiyetedeki Fizyolojik Belirtiler Nelerdir?

 • Titreme, seyirme, sallanma
 • Sırt ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları
 • Nefessiz kalma, süratli nefes alıp verme
 • Hemen yorulma
 • Çabuk irkilme
 • Uyuşma, karıncalanma
 • Yutkunma güçlüğü

Düşünceler, hisler ve davranışlar etkileşimli ve bağlıdır. Birini değiştirmek başkalarını de tesirler. Birtakım bireyler duygusal müdahalelere, kimileri bilişsel müdahalelere, kimileri davranışsal müdahalelere, kimileri da sistemik müdahalelere daha yatkındır.

Anksiyete tedavisinin başlangıcında, ilaç tedavisi ile hasta bir rahatlama sağlamakta olup, akabininde BDT ile hastalıkla baş etme hünerlerini öğre

Bilişsel Davranışçı Terapi Nedir?

Günümüzde en yaygın kullanılan psikoterapi tiplerinden olup, kısa müddetli ve sorun odaklı bir metottur. 1960’lı yıllarda Aaron Beck tarafından geliştirilen, Bilişsel Terapi, niyetin ruhsal bozukluklarda ne biçimde tesirli olduğunu açıklamaya çalışmıştır. Beck, bu manada, duygusal bozukluklarda bilişsel ve davranışçı müdahalelerin teori ve prosedürlerini geliştiren birinci kişidir.

Bilişsel davranışçı terapi kişinin fikir yapısında, algısında, olayları yorumlayış biçiminde, duygusal reaksiyonlarını ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. Bu sebeple, terapideki gaye, kişinin olumsuz ve fonksiyonel olmayan niyetlerini tekrar şekillendirerek, yerine gerçekçi ve olumlu fikir biçimleri koymaktır. Bu halde kişinin his ve davranışlarının değişmesi sağlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

BDT iki temel prensibe dayanır:

1) Bilişlerimiz, his ve davranışlarımız üzerinde tesirlidir.

2) Davranışlarımız, fikir formumuzu ve hislerimizi tesirler.

Bu yüzden, Bdt, bireylerin olayları algılama, yorumlama ve mana yükleme biçimleriyle ilgilenerek, yanlış algıları, yanlış yorumlamaları, fonksiyonel olmayan otomatik kanıları değiştirmeye odaklanır.

Birey içsel süreçlerinin bir kısmını farkında olmasa bile, terapi dayanağı ile oluşan şuurlu uğraşla, bunların bir kısmına ulaşabilir, farkına varabilir.

Örneğin, Kişi, sınavdayken, “ Yanılgı yapmamalıyım, şayet kusur yaparsam, bunun sonucu çok makûs olur” halinde bir niyete sahip olarak, dert ve ıstırap hissetmeye başlar, oluşan hissin sonucunda ise, soruları çok dikkatli okuyamadan cevaplayarak, performansını kaliteli formda sergileyemez.

Bdt bu noktada, kişinin sahip olduğu otomatik kanılar , orta inançlar, kurallar, temel inançlar üzerinde çalışarak, bilişsel tekrar yapılandırma ile, bireyi sağlıklı niyet yapısına sevk etmeye çalışır.

-Otomatik Fikirler: Aklımıza resen gelen, , sıklıkla fark edilmeyen, genelde yalnızca eşlik eden hissin fark edildiği kanılardır. Örneğin “ İmtihanda kusur yapmamalıyım” kanısı aklımızdan çok süratli geçerken, biz telaş ve üzüntüyü daha net ve ağır formda hissederiz. Bu yüzden, otomatik fikirler çoklukla, bireye acı veren duygusal yansılara ve fonksiyonel olmayan davranışlara yol açmaktadırlar. Otomatik fikirle alakalı en değerli ipucu, ağır his hissettiğimiz anlarda ortaya çıkmasıdır.

-Ara İnançlar ve Kurallar: Yaşantı ve müşahede ile edinilen bilgiler, kişi tarafından lisana getirilmese bile, bunlara inandığı için, farkında olmadan bu inanç ve kurallara nazaran hareket eder. Örneğin, hayatı boyunca yaşadıklarından, “Eğer başarısız olursam, beşerler beni sevmez” biçiminde bir orta inanca sahip olduysa, başarılı olmak için üzerinden fazlaca baskı hissedecektir. Tıpkı biçimde şayet “ İnsanlardan yardım istemek bir güçsüzlük ifadesidir” halinde bir kurala inanıyorsa, çoklukla işlerini yardım almadan, tek başına yapmaya çalışacaktır.

-Temel İnançlar: Şahıslarda olumlu ya da olumsuz temel inanç halinde 2 çeşitte görülen, geçmiş tecrübeler sonucunda oluşmuş olan, genel olarak çaresizlik, değersizlik, sevilmeme biçiminde 3 ana başlıkta toplanan inanç sistemleridir.

Örneğin, Kişi, “ Bu ödevi yetiştiremeyeceğim” otomatik fikri ile yola çıkarak, “ Ödevimi yetiştiremezsem, uygun bir öğrenci değilim” orta inancına sahip olup, sonunda da “ Demekki ben Başarısızım” temel inancına ulaşabilir.

Bilişsel Davranışçı Terapinin Emelleri Nelerdir?

Terapinin emeli, kişinin elindeki bilgileri yanlış yorumlama yanılgılarını düzeltmek, kişiyi fonksiyonel olmayan his ve davranışlara iten varsayımların değiştirilmesine yardımcı olmaktır.

Öncelikle otomatik kanılar, orta ve temel inançlar ortaya çıkarılır, değiştirilir, kişinin kaçınma örüntüleri tespit edilerek, kişinin ömür uzunluğu kendi kendisine yardımcı olmasını sağlayacak olan Bdt maharetlerinin kazanılması için çalışır. Böylelikle bireyin farkındalığı arttırılarak, alışmış olduğu kanılardan farklı alternatif niyet şekillerini da keşfetmesi sağlanır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Ne kadar Sürer?

Seanslar ekseriyetle 45 dk sürmekte olup, danışanın aktüel vakit sıkıntılarına odaklı olsa da, erken çocukluk devri, varsa travmaları, aile irtibatları, iş hayatı ve toplumsal etkileşimleri de göz önünde bulundurulacağından, şahıstan bireye nazaran değişmekle birlikte, ortalama 10 seans mühletince tesirli bir ilerleme sağlanabilecektir.

Etkili Bir Sistem mi?

Bilişsel ve davranışçı teknikleri öğrenen bireyler, bilişsel yanlışlarını da belirlediklerinden, terapi sonlandıktan sonra da gerilimli durumlarda olumsuz kanılardan kaçınarak, sıkıntılarının gelecekteki tekrarlarını önleyebilirler. Bilişsel Davranışcı Terapi ile ilgili yapılan çalışmalarda, bu usulün birçok psikiyatrik hastalığın tedavisinde tek başına tesirli olduğu, tıpkı vakitte bir çok psikiyatrik rahatsızlıkta da ömür kalitesinin arttırmak gayesiyle ilaç tedavisine eklendiği belirtilmektedir.

Bilişsel Davranışcı Terapi Hangi Hastalıklarda Tesirlidir?

 • Anksiyete bozuklukları
 • Panik Atak
 • Depresyon
 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Tik Bozuklukları
 • Yeme Bozuklukları
 • Obezite
 • Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu
 • Şizofreni
 • Bipolar Bozukluk
 • Cinsel Fonksiyon Bozuklukları
 • Aile terapileri
 • Alkol-Madde bağımlılığı
 • Sigara bağımlılığı
 • Uyku bozuklukları
 • Öfke Denetim Bozukluğu

Okb’de Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Okb, Takıntıların (obsesyonların) bireylerde tasaya neden olan yineleyici fikirler biçiminde , zorlantıların (kompulsiyonların) ise, takıntısına reaksiyon olarak, uyulması gereken kurallar formunda ortaya çıktığıu bir rahatsızlıktır. Obsesyon tipleri: Saldırganlık, bulaşma, kuşku, cinsel, dinî mevzularda olabilirken, Kompulsiyon tiplerine, paklık, denetim etme, düzenleme, tekrarlama kompulsiyonları örnek olarak verilebilir.

Bilişsel davranışçı kurama nazaran ise OKB, sonuçların pekişmesi sonucu öğrenilen davranıştır. OKB hastalarının bilişsel terapisi, fikirlerin kendilerini değil hastaların obsesif kanıları hakkındaki inançlarını gayeler.

OKB tedavisini üç kısma ayırmışlardır. Bu üç kısım ise şu biçimdedir;

• Ruhsal eğitim, anksiyete yönetme eğitimi ve bilişsel terapi

• Maruz bırakma ve reaksiyon önleme

• Nüksü tedbire ve davranışsal ödül programı

Depresyon Bilişsel Davranışçı Terapi ile Tedavi Edilebilir mi?

 • Davranışsal Teknikler:

Ağır depresyon yaşayan bireylerde, terapinin başlangıcında, davranışsal tekniklerin kullanılması değerlidir. Zira, aktivite seviyesindeki azalma, yetersizlik duygusu, cesaretsizlik, tatminde ve kendine hürmette azalma noktalarındaki depresif döngüyü kırmak için, arttırılan aktiviteler, sonuca ulaşmak için tek başına kâfi olmasa da, bilişsel değişimi etkileyen bir araçtır. Bu müdahaleler, kişinin olumsuz beklentilerinin düzeltilmesine ve karamsar bakış açısının, hayatına devam edememesine olan katkısını görebilmesine takviye olmaktadır.

 • Bilişsel Teknikler:

Bilişsel tekniklerde terapist ve danışan sorunlara sebep olan dünyanın yanlış ve uygunsuz yorumlanması halindeki inançları ortaya çıkartmada ve ortadan kaldırma hedefiyle birlikte çalışırlar.

Terapist, yeni öğrenmelerin sağlanması için dikkatle düzenlenmiş bir seri soru sorar. Terapistin soru sormasının maksatları ekseriyetle şunlardır:

a- Sorunu açıklamak ya da tanımlamak

b- Niyetleri, imajları ve varsayımları tanımlamaya yardımcı olmak

c- Hasta için olayların manasını incelemek

d- Uyumsuz kanılar ve davranışların sonuçlarını kıymetlendirmek.

Anksiyete Bozukluklarında Bilişsel Davranışçı Terapi Nasıl Uygulanır?

Anksiyete bozuklukları, ortak temaları paylaşan, bireylerin anksiyete spektrumu olarak isimlendirilen, bir dizi bağlı bozukluğunu kapsamaktadır.

-Anksiyetenin Maksadı Nedir?

• Güvenlik

• Hayatta Kalma

• Huzur ve sakinlik

• Haz (acıdan kaçınma)

- Anksiyete Çeşitleri Nelerdir?

• Yaygın anksiyete bozukluğu

• Agorafobi ve panik

• Kolay fobi • Toplumsal Anksiyete

• Sıhhat Anksiyetesi (Hastalık Hastalığı)

• Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu

• Akut Gerilim Bozukluğu

• Obsesif Kompulsif bozukluk

-Anksiyetedeki Ruhsal Belirtiler Nelerdir?

• Dehşet hissi

• Odaklanma güçlüğü

• Uyku problemleri

 • Uykusuzluk

• Libidoda azalma

• “Boğazı düğümlenmek”

• Mide kasılması

• Hafıza kaybı

-Anksiyetedeki Fizyolojik Belirtiler Nelerdir?

 • Titreme, seyirme, sallanma
 • Sırt ağrısı, baş ağrısı, kas ağrıları
 • Nefessiz kalma, süratli nefes alıp verme
 • Hemen yorulma
 • Çabuk irkilme
 • Uyuşma, karıncalanma
 • Yutkunma güçlüğü

Düşünceler, hisler ve davranışlar etkileşimli ve alakalıdır. Birini değiştirmek başkalarını de tesirler. Kimi bireyler duygusal müdahalelere, kimileri bilişsel müdahalelere, kimileri davranışsal müdahalelere, kimileri da sistemik müdahalelere daha yatkındır.

Anksiyete tedavisinin başlangıcında, ilaç tedavisi ile hasta bir rahatlama sağlamakta olup, akabininde BDT ile hastalıkla baş etme hünerlerini öğrenmektedir. BDT bilhassa hastalığın yenilenmesinin önlenmesi konusunda , ilaç tedavilerine nazaran çok daha tesirlidir. BDT telaşın fayda ve ziyanları konusundaki kanıların tanınması, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan dertler ortasındaki farkın belirlenmesine dayanak olur. Kaygılanılan noktalardaki niyet ve davranışlardan kaçınma hareketleri ile nasıl başa çıkılabileceğini öğretir.

 • İlk olarak, kişinin rahatsızlık belirtilerinde hafif bir rahatlama sağlamaya odaklanılır.
 • İkinci sırada hastaya çarpık otomatik kanılarını nasıl fark edebileceğini öğretilir.
 • Üçüncü olarak, çarpık kanılarına mantık, akıl yürütme ve deneysel test yoluyla nasıl reaksiyon verilmesi gerektiği konusunda eğitim verilmesi amaçlanır.
 • Dördüncü olarak ise, hasta temel dertlerinin altında yatan fayda sağlamayan niyetlerini tanımlayarak, değiştirir.

nmektedir. BDT bilhassa hastalığın yenilenmesinin önlenmesi konusunda , ilaç tedavilerine nazaran çok daha tesirlidir. BDT telaşın fayda ve ziyanları konusundaki kanıların tanınması, fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan tasalar ortasındaki farkın belirlenmesine dayanak olur. Kaygılanılan noktalardaki niyet ve davranışlardan kaçınma hareketleri ile nasıl başa çıkılabileceğini öğretir.

 • İlk olarak, kişinin rahatsızlık belirtilerinde hafif bir rahatlama sağlamaya odaklanılır.
 • İkinci sırada hastaya çarpık otomatik niyetlerini nasıl fark edebileceğini öğretilir.
 • Üçüncü olarak, çarpık niyetlerine mantık, akıl yürütme ve deneysel test yoluyla nasıl reaksiyon verilmesi gerektiği konusunda eğitim verilmesi amaçlanır.
 • Dördüncü olarak ise, hasta temel tasalarının altında yatan fayda sağlamayan niyetlerini tanımlayarak, değiştirir.
Kaynak: Tabip Sitesi
Admin

Yorum yap

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: