2021 Yılında Alınacak Memur Sayısı Ne Kadar?

2021 Yılında Alınacak Memur Sayısı Ne Kadar?

2021 Yılında memur alımı kapsamında 60.000 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.2021 yılında alınacak memur sayısı konusunun Strateji ve Bütçe Bakanı Naci Ağbal tarafından merkezi yönetim Bütçe Kanunu teklifi içinde ele alındığı bildirildi.

2021 Yılında Alınacak Memur Sayısı 2021 Yılında Ayrılan Memur Sayısına Oranı

2021 ‘da ayrılan personelin belli bir yüzdesi kadar personelin oluşan boşluğu doldurmak amacı ile tekrar istihdam edileceği de aynı kanun teklifi ile gündeme alındı. Yapılan resmi açıklamaya göre 2021 yılında ayrılan personel sayısının % 75’i oranında yeni personel ataması yapılacak ve bu personelin görevlerine başlamaları sağlanacak.

2021 Yılında Alınacak Memur Sayısı ve İlave Atamalar

İlave atamalar Uluslararası standartlar kapsamında işe alınmasınagerek görülen ‘’Özel Nitelikli Personel’’e ait atamalardır. Bu bilgiye bağlı olarak ataması yapılacak ilave personel sayısının 2021 yılı itibariyle ayrılan personel adedinin % 50’sini geçemeyeceği beyan edildi. Bahse konu atamalar, sadece istihdamı gerekli alanlar için yapılan talepler doğrultusunda değerlendirilecektir.

2021 Yılında Alınacak Memur Sayısı ve İş Garantili Eğitim Programları

2021 -2022 Yılı itibariyle Türkiye İş Kurumu ile kamu kurumunun karşılıklı anlaşması sonucunda, TÜRKİŞ’in düzenlediği ‘’İstihdam Garantili Eğitimler’’ göz önünde tutularak personel alımı yapılabilecek.

2021 Yılında Alınacak Memur Sayısı ve Sınavlar

2021 Yılında ilk defa işe başlayacak kişilerin sınavları için dikkate alınacak yönetmelikler şunlardır:

  • ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’’te bildirilen şartlar,
  • İşçi olarak ilk kez ataması yapılacaklar ise ‘’Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’’te bildirilen kurallar kapsamı içindeki maddelere uygun olarak düzenlenen sınavlar ile yapılacaktır.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve bunlara bağlı kurumlar, çalışma alanlarına bağlı olarak özel bir takım vasıflar gerektiren kadro ve pozisyonlar için kurumsal sınav yapma hakkına sahiptir. Bu sınava yönelik oluşturulacak yönetmelik hakkında ilgili bakanlığın onayının alınması şartı bulunmaktadır.

2021 Yılında Alınacak Memur Sayısı ve Emekli Personel Alımı

2021 Yılında emekli personel arasından istihdam yapılmayacaktır. Sadece Cumhurbaşkanlığı kararnamesi I ve II sayılı tablolarda belirtilen kadro ya da pozisyonlara yapılan atamalar ile kamu alanında istihdam edilmesi planlanan uçucu personel bu maddenin dışındakalır.

2020 ve 2021 Yıllarında ataması için uygun görüş alınan fakat işlemleri tamamlanmamış olan personelin istihdamına ilişkin çalışmalar öne alınacak ve2021 yılında alınacak memur sayısıile ilgili atamalarla birlikte 2021 yılı içinde tamamlanacaktır.

Açıktan ataması yapan personele ait kadroların boşalması sebebi şunlar ise:

  • Personelin vefatı,
  • Kamu görevinden azledilmesi,
  • Bir başka yere naklen atanması,
  • Sözleşmesinin çeşitli nedenlerde fesh edilmiş olması,
  • Kişinin kendi rızası ile istifasıyla boşalan kadrolara bahse konu kamuteşebbüsleri2020 yılı içinde hiçbir kurumdan izin almaya gerek görmeden yeni personel istihdam etme hakkına sahiptir.

2021 yılında alınacak memur sayısı kapsamında engelli personel ataması yapılacak ise, kamu teşebbüsünde çalışırken sakatlanmış ya da hastalanmış personele öncelik tanınması kararlaştırıldı.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?